Allt för skolidrott & aktiv träning

Reservation med anledning av coronavirus-situationen

Vi reserverar oss för rätten tillförlängning av leveranstider i vissa situationer, pga att det pågåendeutbrottet av coronaviruset som gör att situationen just nu är mycket svår attöverblicka. Det kan uppstå situationer då det blir omöjligt eller oskäligtbetungande för oss att i rätt tid fullgöra våra åtaganden avseende leverans och färdigställande av ett projekt. Därför är vi berättigad till skälig förlängning för att kunna hantera effekterna av den pågående epidemin/pandemin, inklusive myndighetsbeslut med anledning härav.

Priser

Alla priser i katalogen är exkl. moms. Minsta ordervärde är 350:- exkl. moms. Expeditionsavgift på 25:- exkl. moms tillkommer om ej annat överenskommet. Frakt tillkommer på order under 6.000:- exkl. moms. Gäller dock ej mattor, nedslagsbäddar eller material som är skrymmande. Om telefonavisering begärs tillkommer en kostnad av 150:-. Prishöjningar till följd av okontrollerbara höjningar från underleverantörer eller råvaror, får göras utan avisering.

Nöjdkundgaranti

Sport & Fritidsgrossisten strävar efter att alla kunder ska vara nöjda och därför har vi en nöjdkundgaranti som innebär att man kan återlämna varan inom 14 dagar efter leverans och få pengarna tillbaka om man inte är helt nöjd. Detta förutsätter att varan är absolut helt felfri och att den är förpackad i sin originalförpackning. Alla frakter i samband med nöjdkundgaranti betalas alltid av kunden. Kundanpassade produkter, specialprodukter, inredningar, mm. omfattas inte av nöjdkundgarantin. Hör med våra säljare innan du beställer om du är osäker på vilka produkter som ej omfattas av nöjdkundgarantin. Innan varan kan återlämnas måste kontakt tas med försäljningsavdelningen för vidare instruktioner.

Offert

Offerter gäller 2 månader från offert datum om inget annat angivits. Om beställaren vidtar uteslutningar eller andra ändringar i offerten förbehåller sig leverantören rätten att träffa ny överenskommelse om försäljningsvillkoren.

Order

Order kan lämnas direkt till Sport & Fritidsgrossisten eller representanter, muntligen eller skriftligen. Skriftlig orderbekräftelse lämnas normalt sett inte om inte särskild överenskommelse skett. Minsta totala ordervärde 350:- exkl. moms.

Konditioner

Priser gäller netto, exklusive moms, emballage och försäkringskostnader. Emballage återtas ej såvida inte annat anges. Inträffade ändringar i råvarupriser, importpriser och tillverkningspriser berättigar till motsvarande prisändringar. Prisändringar som orsakas av händelse som vi ej kan kontrollera kan ske utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor

Betalningstiden utgör 30 dagar netto om inte annat angivits. Dröjsmålsränta debiteras med diskonto +8% vid betalning efter förfallodagen.

Reklamationer / Returer

Skulle det vara så oturligt att du har mottagit en vara som det är något fel på, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig så fort som möjligt. För fabrikations- och materialfel lämnar vi, där inte annat angivits 1-5 års garanti beroende på vara, kontrollera med försäljningsavdelningen.

1. Det första du gör att är kontakta vår kundservice per telefon 0495-30550 eller via e-post info@sport-fritid.nu

När du kontaktar oss vill vi att du uppger ditt ordernummer, vilken vara det gäller och vad det är för fel på varan. Bifoga en bild(er) på felet. Det gör att vi i många tillfällen kan lösa ditt ärende mycket snabbare. Kundservice skriver en reklamationsrapport så utförligt som möjligt i samråd med kund eller berörd part. Reklamationsrapporten lämnas sedan till ansvarig för uppföljning och dokumentation.

2. Utredning av reklamationen / produkten

Vid en reklamation görs en utredning av produkten. I vissa fall får vi skicka reklamationen vidare för utredning hos leverantören . Reklamationen bedöms utefter art , orsak och värde och åtgärdas utan dröjsmål till kunden. I de fall vi måste se varan innan vi kan ta beslut om åtgärd får kunden retursedlar och information per e-post hur varan skall returneras. När vi har mottagit din vara kommer vi att behandla ditt ärende inom 24 timmar. Dina åsikter som kund värderas högt, därför ber vi dig att kontakta oss vid åsikter eller bekymmer.

3. Besked från Sport & Fritidsgrossisten

Så fort utredningen är färdig får du besked från oss, om din reklamation är godkänd eller ej. Vid reklamationer som är av mindre art kommer vi omgående att skicka nya varor till er. I de fall det anses nödvändigt , beslutas om skriftlig avvikelse som beskrivs i enlighet med vårt ledningssystem ISO-9001 . Samtliga reklamationsrapporter förvaras under två år i vårt dokumentsystem.

Vi vill göra dig uppmärksam på att reklamationsrätten gäller produktionsfel av vara och inte fel orsakade av normalt slitage eller föråldrande av produkt.

Reklamationer/transportskador måste alltid göras inom 8 dagar efter godsets avstämplings datum för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Observera: Returer av varor som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter godkännande från Sport & Fritidsgrossisten:s försäljningsavdelning. Anmärkningar mot fullgjord inredningsleverans skall, inom 30 dagar, skriftligen meddelas Sport & Fritidsgrossisten, varvid högst 5 % av fakturabeloppet får innehållas tills leveransen godkänts. Full betalning skall dock alltid ha skett inom 30 dagar efter det att anmärkningen åtgärdats av leverantören.

Leasing

Kontrollera alltid med försäljningsavdelningen för aktuell information och villkor.

Returer

Oberoende av returanledning får returer av varor endast ske efter överenskommelse med Sport & Fritidsgrossisten:s försäljningsavdelning, som också ger besked om hur retur skall hanteras. Returer sändes på det sätt leverantören anger. Retur i anledning av fel, gjorda av beställaren, kan endast godkännas för helt kuranta varor i originalförpackning. Vid sådan retur debiteras beställaren 20 % av varuvärdet. Frakt- och emballagekostnader betalas av beställaren.

Leverans

Om inte annat anges sker leverans av lagervaror normalt inom 3-5 arbetsdagar efter order. Leveransen sker till leveransadressen under dagtid. Önskas leverans till ombud eller till hemadress tillkommer avgifter enligt transportörens gällande prislista.

Snabborder

Om angiven order önskas levererad från vårt lager inom 24 timmar sker detta mot en extra kostnad av 100:-

Mottagning av gods

Levererat gods skall av beställaren omgående placeras i utrymme med normal värme och luftfuktighet.

Montering

Om montering ingår, debiteras eventuella ändringsarbeten extra. Beställaren skall se till att det finns tillgång till elkraft och belysning i berörda lokaler och att dessa har gjorts i ordning, så att montering kan ske effektivt. Montering, elinstallation och VVS-enheter ingår inte i leverantörens åtagande. Om montering utan leverantörens vållande inte kan ske i en följd, äger leverantören rätt att debitera extraresor och andra därmed sammanhängande kostnader. Vid fullgjord eller avbruten montering skall beställaren besiktiga det utförda arbetet. Eventuella erinringar skall omedelbart framföras och därefter skriftligen bekräftas. Kontrollmått skall kunna tagas på plats 8 arbetsveckor före leverans.

Garanti

För fabrikations- och materialfel lämnar leverantören, där inte annat angivits 1-5 års garanti ( beroende på vara, kontrollera med försäljningsavdelningen) från leveransdagen, under förutsättning att varan placeras i lämplig lokal. Garantin innebär att leverantören har skyldighet att efter eget val avhjälpa felet eller leverera ny vara. För skador under transport, vid lossning, uppackning, inbärning och utplacering samt genom olämplig behandling har leverantören inget ansvar.

Transportskador

Var noga när du tar emot varorna. Kontrollera alltid att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste du notera på chaufförens fraktsedel och därefter anmäla till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och du får själv stå för kostnaderna.

Äganderätt

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är leverantörens egendom och får inte utan särskild överenskommelse utnyttjas av beställaren eller av denne delges tredje man. Gods som levererats är leverantörens egendom tills dess att full likvid erhållits.

Design-, pris- och konstruktionsförändringar

Leverantören förbehåller sig rätten till pris-, design- och konstruktionsförändringar utan föregående meddelande om inget annat avtalats.