Allt för skolidrott & aktiv träning

Prolympia (Virserum) är en idrottsskola och en av Sport- och Fritidsgrossistens kunder. Skolan arbetar för att främja internationell förståelse genom att arbeta övergripande med olika internationaliseringsprojekt och med "världen som klassrum".

I dessa samarbeten mellan skolor i olika länder används idrotten för att bygga broar mellan olika länder, kulturer, människor och miljöer.

Personal från Prolympia åkte nyligen tillsammans med Tina Thörner till Uganda som ett led i skolans arbete med "världen som klassrum" och De Globala Målen för att skapa framtida utbyten och samarbeten länderna emellan.

På schemat för resan stod bland annat besök på Ugandas utbildningsdepartement, "Ministry of Education and Sports" och olika skolbesök. I bagaget fanns diverse idrottsutrustning, kläder, spel och leksaker nedpackade vilka Sport- och Fritidsgrossisten skänkt till skolor belägna i Ugandas fattigaste regioner. Eleverna i dessa områden hade aldrig haft möjlighet att utöva sporter där utrustning krävts av ekonomiska orsaker. Tack vare skänkt idrottsutrusning från Sport- och Fritidsgrossisten gick flera av dessa elevers drömmar i uppfyllelse då de nu fick möjlighet att pröva på och kunna utöva olika sporter och idrotter.

Ett antal donerade fotbollar resulterade exempelvis i det första uppstartade flicklaget i fotboll i denna region. Tidigare hade endast pojkar haft möjlighet att spela fotboll vilket därmed är ett steg i rätt riktning för att uppnå jämställdhet vilket är ett av De Globala Målens huvudsyften.

Ett stort tack till Sport- och Fritidsgrossisten för att ni gör skillnad

Prolympia och skolan Loi Waisi samt Tina Thörner