Allt för skolidrott & aktiv träning

Verksamhetspolicy

 

Sport & Fritidsgrossisten skall erbjuda kunden rätt produkt, i rätt tid, till rätt pris. Våra kunder skall kunna lita på att överenskommen och förväntad kvalitet presteras av samtliga inom företaget. Sport & Fritidsgrossisten vill kännetecknas av omtanke om såväl den yttre- som den inre miljön. Vi skall arbeta för att minska miljöbelastningen från vår verksamhet genom att nyttja energi och råvaror effektivt. Detta för att nå upp till vår vision " Vi ska vara idrottslärarens mest önskade samarbetspartner."

 


Detta uppnår vi genom att:

 

·         Uppfylla kundens behov, förväntningar och krav på ett för företaget effektivt och lönsamt sätt.

·         Ständigt arbeta för förbättring av vårt ledningssystem i verksamheten och aldrig acceptera fel.

·         Om fel ändå uppkommer, åtgärda dessa omedelbart och minimera risken för att felet upprepas.

·         Varje anställd skall ta ansvar för kvaliteten och miljön på sitt arbete.

·         Varje anställd skall ha kunskap samt de hjälpmedel som erfordras för att kunna utföra ett felfritt arbete.

·         Varje anställd skall kunna påverka, förändra och förbättra sitt arbete.

·         Överföra kvalitetskraven på våra leverantörer i form av att vi försöker få leverantören att minimera antalet fel och brister i leveranserna.

·         Vi skall informera våra kunder om vilken produkt som är bäst ur miljösynpunkt.

·         Vi ständigt skall inhämta den senaste kunskapen avseende de miljöfrågor som berör vår verksamhet.

·         Vår personal skall kontinuerligt informeras och utbildas i kvalitets- och miljöfrågor.

·         Vår strävan att klara av myndigheters fastställda miljökrav med god marginal.

·         Våra kontor och lager skall drivas med miljöanpassning som ett rättesnöre och ständigt förebygga föroreningar.

·         Vi ska aktivt arbeta med vår uppförandekod.

 

 

Styrelsen Sport & FritidsgrossistenISO 9001 och ISO 14001 Certifierade

Som ett led i vårt ständiga utvecklingsarbete är vi nu kvalitets- och miljö certifierade och uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 .